Preview Mode Links will not work in preview mode

Relationsfabrikken's podcast


Nov 25, 2022

Christen og partnere har drømmen om at blive de største alkohol producenter produceret på upcycled fødevarer. Christen fortæller utrolige historier om sine erfaringer som dåse-pusher, kage sælger, surfer-dude og meget meget mere. Og om at netværksarbejdet burde være en del af pensum på flere uddannelses institutioner. HUSK taknemmeligeheden, husk at anerkende dine forretningspartnere og den kæmpe indsats vi hver især bidrager med. 

Episoden er den lange "dorgme-cast" udgave.