Preview Mode Links will not work in preview mode

Relationsfabrikken's podcast


May 7, 2020

Hør om det uformelle netværk, der bare er der, uden det er italesat. Det er Claus Trampedach der fortæller om sine oplevelser med netværk.